W dniach 19-20.XI 2016r. w Domu na Skale odbyła się konferencja z udziałem Aleksandra Barkociego ze Słowacji.

Aleksander Barkoci pochodzi z Komarna na Słowacji, wychowywał się w  rodzinie chrześcijańskiej.

Usługa Aleksandra Barkociego Część 3

W wieku 15 lat zdecydował się naśladować Pana Jezusa. Doznał przebaczenia swoich grzechów i poświęcił swoje życie dla Pana. Studiował w Seminarium Teologicznym w Budapeszcie. Treścią jego służby jest zwiastowanie Słowa Bożego i osobista duchowa posługa w krajach Europy.  Dzięki jego posłudze wielu ludzi doznało pomocy i znalazło w Jezusie Chrystusie sens swojego życia.
Od 2006 roku Alexander Barkoci jako ewangelista i doradca duchowy jest współpracownikiem chrześcijańskie}

fundacji „Nadzieja bez granic” (Stiftung Hoffnung ohne Grenzen).

Share Button