Kazanie Kazimierz Jagnicki: Słowo na Nowy Rok

 Ewangelia Marka 8 : 34-38

A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. (8:34)

Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją. (8:35)

Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? (8:36)
Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? (8:37)

Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. (8:38)

 

Kazanie Kazimierz Jagnicki: Słowo na Nowy Rok

Zobacz również:

Gdzie jest ta światłość ? – Kazimierz Jagnicki 25.12.2017

Kazimierz Jagnicki – Czy jesteś dziś gotowy ? 29.10.2017

Share Button