Przyjmowanie Bożego Ducha

Andrzej Zieliński

11.02.2018

 

Fragmenty biblijne z kazania:

Księga Amosa 4: 12-13

Dlatego tak postąpię z tobą, Izraelu… A ponieważ tak chcę z tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie twojego Boga, Izraelu!
(4:12)
 
On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza wiatr, i objawia człowiekowi swoje zamysły; On stwarza zorzę poranną i mrok i kroczy po wyżynach ziemi: a imię jego Pan, Bóg Zastępów. (4:13)

Księga: Ewangelia św. Łukasza 10: 20

Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane.

 
Share Button