Kazania niedzielne (29.10.2017r)

 Kazimierz Jagnicki – Czy jesteś dziś gotowy ?

 

Kazania niedzielne Czy jesteś dziś gotowy ? Biblijne Fragmenty:

1 Mojżeszowa 1:27-31

27I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 28I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! 29Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! 30Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. 31I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień szósty.

Hebrajczyków 1:1-4

1Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; 2Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. 3On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach 4I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.

Łukasza 23:26-43

26A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. 27A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. 28Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, 29Bo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. 30Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas! 31Gdyż, jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? 32A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. 33A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. 34A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. 35A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. 36Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet, 37I mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. 38Był też i napis nad nim: Ten jest królem żydowskim. 39Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. 40Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? 41Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie uczynił. 42I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. 43I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.

 Kazimierz Jagnicki - Czy jesteś dziś gotowy ?

Share Button