Kazanie Duch Święty

Andrzej Zieliński

04.02.2018

Ewangelia św. Mateusza 10: 38

I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.

2 List do Koryntian 3: 17

A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.

Księga: Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 12: 7

A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.

Ewangelia Św. Jana 14: 26

Natomiast Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.”

kazanie duch święty

Zobacz również:

Jeśli ziarno nie obumrze – Andrzej Zieliński 21.01.2018

Betlejem – Miasto Chleba | Andrzej Zieliński 24.12.2017

 

 

Share Button