Jan Jędrzejczak z Coffe house – Każdy na swój kurs ( Niedziela )

Co to jest Coffee House ?

Są to punkty przyjęciowe, konsultacyjne, skupiające grupy osób, które udzielają bezpośredniej pomocy uzależnionym, a także wspierających potrzebujących w załatwianiu formalności przy ubieganiu się o miejsce w ośrodku stacjonarnym.

Każdy z punktów zajmuje sie zapraszaniem osób potrzebujących na specjalnie spotkanie zorganizowane 1-2 razy w tygodniu. Nabór odbywa się najcześciej na ulicach, w parkach, na dworcach. Jest to spotkanie w wynajętym lokalu, gdzie mogą sie ogrzać, napić herbaty, kawy i porozmawiać na temat nurtujących ich problemów związanych z nałogiem oraz otrzymać życiowe  wskazówki, merytoryczną i praktyczną pomoc.

Teen Challenge – jest ewangelicznym programem terapeutycznym i siecią chrześcijańskich centrów socjalnych i ewangelizacyjnych. Jest to 12-18 miesięczny program skierowany do narkomanów, alkoholików, członków gangów, prostytutek i ludzi z problemami kontrolującymi życie.

Teen Challenge zostało założone w 1958 r. przez pastora David Wilkersona, który pracował wśród młodzieży i ludzi z marginesu społecznego w Nowym Jorku.

Do 2004 r., Teen Challenge wzrosło do liczby 173 programów i wielu ośrodków ewangelizacyjnych w Stanach Zjednoczonych a także do 241 ośrodków w 77 innych krajach.

Obecnie w Polsce działają dwa ośrodki Teen Challenge: w Broczynie, oraz filia w Łękini. Oprócz wymienionych ośrodków istnieje również Ośrodek Kryzysowy w Winiarczykówce dla osob 50 +, kilka  punktów oraz sieć tzw. Punktów Konsultacyjnych  (CoffeeHouse’ów)

Linki: Teen Challenge Polska

Share Button