Andrzej Zieliński – dotrzymuj Słowa

01.11.2017 (środa)

 

Mija właśnie pół tysiąclecia od chwili gdy ksiądz Marcin Luter przedstawił swoje 95 tez,

które miały być podstawą akademickiej dyskusji a stały się impulsem przemian, które zmieniły oblicze chrześcijaństwa i kształt społeczno-polityczny Europy i całego świata. Rewolucyjnym przesłaniem Reformacji było stwierdzenie, że nie można osiągnąć zbawienia przez przestrzeganie przykazań bo nikt nie jest w stanie wypełnić ich całkowicie. Ofiara Chrystusa jest zaś całkowicie wystarczająca do zbawienia każdego tu na ziemi z momentem uwierzenia. A ponieważ zbawienie jest darem Boga bez żadnych zasług człowieka, można je przyjąć mając pewność, że się zbawienie otrzymało.

Wpływy Reformacji w Tczewie sięgają okresu już niespełna kilkudziesięciu lat po wystąpieniu Lutra, kiedy zawiązała się pierwsza gmina protestancka, której spadkobiercą jest istniejąca do dziś parafia augsbursko-ewangelicka. Kilkusetletnią historię obecności mają też Mennonici, którzy zasiedlili sąsiadujące z Tczewem Żuławy. W mieście swoją obecność zaznaczyli wierni kościoła Baptystów tworząc zbór spośród pracowników przybyłych do budowy mostu lisewskiego, a których grono wiernych spotyka się i dziś. Obecnie największą grupę nawiązującą do dziedzictwa Reformacji stanowią wierni Kościoła Zielonoświątkowego.

dotrzymuj słowa

Źródło: kztczew.pl

 

Share Button