Andrzej Zieliński – Zwycięstwo w Chrystusie! 18.06.2017 ( Niedziela )

2 do Koryntian 2: 14

Lecz Bogu niech będą dzięki, który zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi …

 

Share Button