Kazania niedzielne 05.11.2017 ( czyste serce )

Andrzej Zieliński – Czyste Serce

Ewangelia Św. Mateusza 5:8

8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Pierwszy list Św. Pawła do Tymoteusza 1:5

5. Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej.

Przypowieści Salomona 22:11

11. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król.

Pierwszy lis Św.Piotra 1:22

22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, miłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco.

Pierwszy list Św.Jana 3:21

21. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem.

Pierwszy list Św.Jana 3:20

20. Że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.

 

 

 

 

 

 

 

Share Button