Mirosław Kulec – Ewangelista, obecnie pastor Zboru Braterskiego w Hradku (Gródku) nad Olzą.

Share Button