Chrzest Wiary – 22.04.2018 ( Żółtańce )

Czym jest chrzest wiary?

chrzest jest symbolicznym i publicznym wyznaniem, że ten kto do niego przystępuję, umarł razem z Chrystusem, został z nim pogrzebany i z nim zmartwychwstał. Apostoł Paweł napisał: „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.” (list do Rzymian 6.3-4) oraz w liście do Kolosan 2.12: „Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.”

To była wyjątkowa uroczystość. Ponieważ Pan Jezus Chrystus umierał za nas publicznie, my wyznajemy Go publicznie. Ponieważ On wyznał: “Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie;…” J 18:37, my dajemy świadectwo prawdzie nowego narodzenia i życia w Nim.

Share Button