Mirek Kulec – Niewierny Tomasz – 11.04.2017

Kolejny dzień, kolejny zwykły wtorek, z którego Bóg uczynił wspaniały, wartościowy czas.

W dniu 11 kwietnia 2017 nasz ,,Dom na Skale” odwiedził Mirek Kulec.

Mirosław Kulec – jest obecnie pastorem Zboru Braterskieo w Hradku (Gródku) nad Olzą. Poprzednio pastor naszego zboru,, Dom na Skale” KZ w Chełmie.

Mirek Kulec podczas wizyty w naszym Zborze dzielił Słowem z Ew. Jana 20:24-30 : (24) A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. (25) Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. (26) A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! (27) Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. (28) Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. (29) Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. (30) I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;

(Ew. Jana 20:24-30, Biblia Warszawska)

Zapraszamy do wysłuchania kazania z tego cennego czasu:

Mirek Kulec – Niewierny Tomasz kazanie : https://www.domnaskale.pl/multimedia-archive/mirek-kulec-niewierny-tomasz-11-04-2017/

mirek kulec 

Share Button