Grupy domowe.

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

AndrzejDz. Ap. 2,46 Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca….
Dz. Ap. 2,12  … udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie.

Korzyści wynikające z dobrego funkcjonowania grup są znaczące, np.:  
– w małych grupach osoby mają większe poczucie współodpowiedzialności i są wdrażane w służbę.
– możliwy jest rozwój charakteru członka grupy dzięki bliskim relacjom
– mała liczba członków grupy zapewnia odpowiednią jakość opieki duszpasterskiej
– członkowie grup są osobiście zaangażowani w docieranie do nienawróconych
– ludzie mogą osobiście zobaczyć przykład chrześcijańskiej wspólnoty.

Informacje zostaną wkrótce uzupełnione

Nasz zespół pracuje cały czas by usprawnić i uzupełnić stronę dla was.

Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości.

Informacje zostaną wkrótce uzupełnione

Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości.

Share Button